Chiêm Hoá phát huy vai trò của cấp uỷ trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025, cấp ủy từ huyện đến cơ sở huyện Chiêm Hóa đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Qua đó, vai trò lãnh đạo của Đảng, nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên, góp phần thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Tân Bình, xã Tân An tháng 3/2023.

Đảng bộ huyện Chiêm Hoá có 47 Chi, Đảng bộ cơ sở, trên 8.000 đảng viên. Thực hiện Đề án số 16 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa đãphân công cụ thể cho các đồng chí cấp ủy huyện dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, từ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Hầu hết các chi bộ cơ sở đều đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thôn bản, của địa phương để triển khai thực hiện. Ban Tổ chức Huyện ủy cũng đã đã tổ chức sinh hoạt điểm tại các xã, giúp các chi bộ xác định rõ được trình tự, nội dung trong sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định; bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng trong sinh hoạt chi bộ, nâng cao sức chiến đấu của chi bộ, của đảng viên. Đồng thời, giúp mỗi cán bộ, đảng viên ý thức, trách nhiệm hơn trong xây dựng chi bộ, các đồng chí Đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ nắm chắc được nghiệp vụ công tác Đảng, nguyên tắc sinh hoạt Đảng. từ đó phát huy vai trò của các đảng viên trong đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc bố trí nhân sự đảm nhiệm chức danh bí thư chi bộ luôn được các cấp uỷ đặc biệt quan tâm. Các chi bộ thôn, tổ dân phố đã lựa chọn những đồng chí bí thư có khả năng đồng thời kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Đối với chi bộ thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp uỷ đã bố trí các đồng chí là cán bộ, công chức xã sinh hoạt tại chi bộ trực tiếp làm phó bí thư chi bộ và cán bộ, công chức xã tham gia cấp ủy thôn, tổ dân phố.

Sinh hoạt Chi bộ thôn Nà Dầu tháng 3 năm 2023.

Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án 16, nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đã được nâng lên; chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyển biến rõ nét. Qua đó, đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục