Ban CHQS huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 19/6, Ban CHQS huyện Chiêm Hoá đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban CHQS; Bí thư Đảng uỷ - Chính trị viên; Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn; phụ trách tự vệ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo LLVT huyện quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định…góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Công tác huấn luyện, diễn tập đạt kết quả tốt; hoàn thành huấn luyện 33/33 cơ sở DQTV và các cụm LLVT; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm 100% chỉ tiêu. Công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng ngày càng đi vào nền nếp. Công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác dân vận có nhiều tiến bộ. Tư tưởng cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện luôn vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Đồng chí Đỗ Quốc Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phụ trách tự vệ các cơ quan, đơn vị huyện dự hội nghị.

6 tháng cuối năm 2024, LLVT huyện tập trung quán triệt và tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Quán triệt, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn các xã theo kế hoạch. Duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống giảm nhẹ thiên tai – tìm kiếm cứu nạn các cấp. Chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong đơn vị…

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục