Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2024

Sáng ngày 24/6, UBND huyện Chiêm Hoá tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và công bố Quyết định công nhận các sản OCOP huyện Chiêm Hoá năm 2023. Đồng chí Lê Thiện Quang, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đến tháng 6 năm 2024, trên địa bàn huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 52,17%; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm tỷ lệ 8,33%; bình quân toàn huyện đạt 14,4 tiêu chí, giảm 0,9 tiêu chí; trong đó có 02 xã Vinh Quang và Hùng Mỹ duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Có 10 xã đã đạt chuẩn NTM nhưng hiện nay một số tiêu chí đạt thấp.

Đại biểu các xã dự hội nghị.

Đối với các xã thực hiện mục tiêu nông thôn mới, xã Ngọc Hội (mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2023) đến nay đạt 15/19 tiêu chí; xã Yên Nguyên (mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023), đến nay đã đạt 16/19 tiêu chí; xã Vinh Quang (đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023) đã cơ bản đạt NTM kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng chính phủ cơ bản đạt; đối với xã Trung Hà (mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2024), đến nay đã đạt 11/19 tiêu chí; xã mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Hoà Phú đạt 12/19 tiêu chí, Kim Bình đạt 11/19 tiêu chí.

Về tiêu chí “Thôn NTM kiểu mẫu”, huyện duy trì 02 thôn và 05 thôn mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 10 vườn hộ gia đình duy trì đạt chuẩn vườn kiểu mẫu NTM và 05 vườn đã hoàn thiện hồ sơ thẩm định đạt năm 2023. Về tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG nông thôn mới đến nay còn chậm.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

6 tháng cuối năm 2024, huyện phấn đấu có thêm xã Trung Hà đạt chuẩn NTM; duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 – 2025; có thêm 02 xã Hoà Phú, Kim Bình duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, giai đoạn 2021 – 2025; hoàn thành xây dựng và tổ chức công bố xã Ngọc Hội đạt chuẩn NTM, xã Yên Nguyên đạt chuẩn NTM nâng cao, Vinh Quang đạt NTM kiểu mẫu; có thêm ít nhất 03 thôn được công nhận “Thôn NTM”; 03 thôn được công nhận “Thôn NTM kiểu mẫu”; 05 vườn được công nhận “Vườn mẫu NTM”; hoàn thành xây dựng mới 13 nhà văn hoá, sửa chữa nâng cấp 11 nhà văn hoá thôn; hoàn thành làm nhà mới cho 177 hộ gia đình; làm trên 39 km đường bê tông nông thôn; phấn đấu 12/12 xã đã được công nhận đạt 19/19 tiêu chí; bình quân toàn huyện đạt 16,4 tiêu chí/xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thiện Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thiện Quang yêu cầu: Các xã rà soát các tiêu chí chưa đạt, có giải pháp phấn đấu duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, giai đoạn 2021 – 2025, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị có giá trị kinh tế cao để nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế; đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư, nhất là giải ngân vốn chương trình MTQG xây dựng NTM mới. Các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã; tham mưu cho UBND huyện triển khai các giải pháp giảm nghèo đa chiều; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; đảm bảo quốc phòng an ninh… Các xã đẩy nhanh triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2024. Đối với các xã mục tiêu năm 2023, 2024 đẩy nhanh thực hiện các nội dung hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch. Các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành chương trình MTQG xây dựng NTM …

Tại Hội nghị, UBND huyện đã công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng cho 08 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP huyện Chiêm Hoá đạt hạng 3 sao năm 2023./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục