Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm Bò H’Mông trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2028, xã Xuân Quang, Bình Phú được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lựa chọn triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm Bò H’Mông trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu, hộ nông dân tại Chương trình bàn giao bò giống tại xã Xuân Quang.

Xã Xuân Quang và xã Bình Phú là 2 địa phương được lựa chọn thực hiện dự án, thời gian thực hiện dự án 05 năm từ 2024 -2028. Quy mô dự án với 60 hộ tham gia (mỗi hộ được vay 02 con bò cái giống). Tổng kinh phí thực hiện dự án là 6 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 3 tỷ đồng. Trước khi nhận bò các hộ được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò và liên kết sản xuất, thị trường tiêu thụ; được hỗ trợ kỹ thuật trồng cỏ, dược liệu để chăn nuôi, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Trước khi giao bò giống cho người dân, đại diện các cơ quan chuyên môn đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu chất lượng bò giống; chọn và cân trọng lượng bò đảm bảo yêu cầu; bấm mã số và tạo mã vạch QR CODE cho bò thuộc Dự án trước khi bàn giao cho các hộ dân. Theo đó, tiêu chuẩn con giống từ 12-18 tháng tuổi, trọng lượng trung bình từ 198kg/con. 

Dự án tạo sinh kế cho các hộ dân tham gia, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

Dự án triển khai theo hướng tập trung khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhằm mục tiêu tạo sinh kế cho các hộ dân tham gia; nâng cao khả năng tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi. Xây dựng Tổ hội nghề nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, vươn lên thoát nghèo; đẩy mạnh hoạt động hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời, bảo tồn, phát triển nguồn gen, cải tạo giống, phát triển đàn bò H’Mông bản địa, hình thành vùng sản xuất, xây dựng thương hiệu thịt bò H’Mông./.

Hoài Thu, Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục