Hội LHPN xã Kim Bình phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, phong trào Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới ở xã Kim Bình đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Bình hiện có 816 hội viên/10 thôn, tỷ lệ tham gia tổ chức hội đạt 85,3%. Để góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã tập trung vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của trên nhiều lĩnh vực, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" gắn với nội dung trọng tâm thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao…

Một số mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại thu nhập cao cho hội viên phụ nữ Kim Bình.

Bên cạnh đó, Hội tập trung đẩy mạnh thực hiện phát triển kinh tế. Khuyến khích hỗ trợ nguồn vốn vay phát triển sản xuất 03 mô hình phụ nữ khởi nghiệp (may gia công đồ may mặc, xưởng may bao bì, xưởng sấy lá tre); Duy trì hoạt động các tổ tiết kiệm & vay vốn với dư nợ trên 3,1  tỷ đồng; phối hợp thẩm định, bình xét giải ngân vay quỹ WDF 20 hộ số tiền 400 triệu đồng. Đến nay trên địa bàn xã có nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao, các mô hình trồng chanh tứ mùa diện tích 35,5 ha, cây gấc diện tích 29,2 ha, cây dưa chuột diện tích 6,0ha, cây gai xanh AV1 diện tích 6,4 ha, cây chanh leo diện tích 4ha; nuôi gà ri sản lượng trên 10.000 con/ 04 hộ. Từ đầu năm đến nay xây dựng được 08 mô hình kinh tế giỏi có thu nhập ổn định từ 80 triệu đồng/năm, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Với những việc làm thiết thực, Hội LHPN xã Kim Bình phấn đấu tiếp tục xây dựng hình ảnh người phụ nữ trong thời kỳ mới. Phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua của Hội, góp phần đưa xã Kim Bình đạt xã nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đã đề ra./.

Hồng Nhung - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục