Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Chẩu Văn Lâm tiếp xúc cử tri xã Tri Phú trước kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa XV

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 23/4, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang gồm các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa.

Các đại biểu dự tiếp xúc cử tri xã Tri Phú trước kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa XV.

Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại biểu huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Vũ Quang Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội, đông đảo cử tri xã Tri Phú.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hoá.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 27/6/2024. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 03 Nghị quyết; cho ý kiến về 11 dự án luật khác; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Xem xét các báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội; giám sát chuyên đề tối cao và các vấn đề quan trọng khác.

Cử tri xã Tri Phú phát biểu, kiến nghị tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tri Phú đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường và cầu trên đường ĐH 02 qua địa bàn xã Tri Phú. Đề nghị đầu tư nâng cấp một số tuyến đường điện. Nâng mức hỗ trợ kinh phí của Nội dung 3 về “Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề” trong Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hiện nay đang thực hiện mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ là thấp. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho các thôn…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tiếp thu, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm.

Sau khi nghe lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri xã Tri Phí, huyện Chiêm Hóa. Đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Tri Phú đã đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để cải thiện nâng cao đời sống cho người dân, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Chiêm Hoá và xã Tri Phú cần rà soát toàn bộ những nội dung, chỉ tiêu từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa đạt; đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp cụ thể, khả thi, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ thực hiện đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thực hiện tốt nhiệm vụ về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; làm nhà cho hộ nghèo; phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đất đai. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa về công tác giáo dục, đào tạo...

Thay mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các cử tri và sẽ tổng hợp, chuyển tới các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, giải quyết; đồng thời tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Bộ, ngành Trung ương, để xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục