Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa phấn đấu tăng trưởng 2% trong Quý I/2024

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2023 và nhu cầu vay vốn năm 2024 của các đối tượng thụ hưởng qua điều tra, thống kê từ cấp cơ sở, Phòng giao dịch Ngân hàng CCSXH huyện Chiêm Hóa đã tập trung ngay từ những tháng đầu năm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ động triển khai các giải pháp giải ngân nguồn vốn và huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH giải ngân vốn cho đối tượng thụ hưởng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc.

Theo đó, Phòng giao dịch đã chủ động thực hiện triển khai công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp trong việc rà soát nhu cầu vay vốn, xác nhận đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các đối tượng khác được hưởng chính sách vay vốn ưu đãi của Chính phủ, đảm bảo đủ điều kiện vay vốn để phối hợp thực hiện cho vay các chương trình tín dụng đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định ngay từ những tháng đầu năm không để tồn đọng vốn. Trong  trong quý I/2024 phòng giao dịch phấn đấu đạt tăng trưởng 2% đối với các chương trình cho vay Hộ nghèo,  cho vay Hộ cận nghèo, cho vay Hộ mới thoát nghèo, cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay Thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Đến thời điểm 31/01/2024, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa đạt tổng dư nợ trên 707 tỷ đồng, trong đó 07 chương trình tín dụng theo kế hoạch đề ra đã tăng trưởng trên 7,2 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 1,2%; huy động tiền gửi tăng trên 1,7 tỷ đồng,  nguồn vốn ủy thác địa phương năm 2024 đạt 100%, tăng 1,1 tỷ  đồng so với 31/12/2023./.

Tài Tùng – Văn Linh

Tin cùng chuyên mục