Chi hội phụ nữ tiêu biểu trong học và làm theo Bác ở Hòa Phú

Những năm qua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm thiết thức, hiệu quả, Chi hội phụ nữ thôn Làng Chang, xã Hoà Phú đã trở thành điểm sáng của địa phương và của huyện Chiêm Hóa khi không còn hội viên phụ nữ nghèo.

Chị Đinh Thị Doanh, chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn làng Chang cho biết: Chi hội hiện có 113 hội viên tham gia sinh hoạt, hàng năm, Chi hội tổ chức đăng ký nội dung làm theo Bác cụ thể, thiết thực; tích cực tuyên truyền cho chị em hội viên nâng cao nhận thức về thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch". Đặc biệt là trong phát triển kinh tế, Chi hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gia đình, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp; đưa các giống cây, con đạt năng xuất cao áp dụng vào sản xuất. Đến nay, Chi hội có 29 mô hình kinh tế giỏi, trong đó 18 mô hình có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, 7 mô hình có thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, Chi hội phụ nữ Làng Chang hiện không có hội viên phụ nữ nghèo.

Chi hội phụ nữ tuyên truyền, vận động hội viên tích cực thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong 2 năm qua, Chi hội đã thành lập được 1 mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch tiêu biểu"; 1 "Nhóm sở thích trồng rau an toàn"; 1 Câu lạc bộ " Phụ nữ với an toàn thực phẩm"; duy trì hiệu quả mô hình phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng; mô hình tuyến đường hoa, vệ sinh đường làng ngõ xóm… Nhờ hoạt động các mô hình có hiệu quả, chị em phụ nữ Chi hội thôn Làng Chang luôn hăng hái tham gia lao động sản xuất, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ngày càng nâng cao. 

Học và làm theo Bác, chị em phụ nữ ở Chi hội phụ nữ thôn Làng Chang, xã Hòa Phú tập trung phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”,  tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, đoàn kết cùng cộng đồng thôn bản xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chi hội vinh dự là một trong những tập thể được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023./.

Hồng Nhung - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục