Đồng chí Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Thắng làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngày 24/4/2024, đồng chí Vũ Quang Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa đã có buổi làm việc định kỳ quý II/2024 với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức; Văn phòng Huyện ủy; Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện; công chức tham mưu thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập Ban Tổ chức Huyện ủy.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Thắng làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Tại buổi làm việc, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2024; báo cáo kết quả công tác thu nhận, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập và công tác kiểm soát tài sản thu nhập; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Thắng yêu cầu: Trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cần tập trung nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, đặc biệt ở những nơi có biểu hiện vi phạm, những nơi có nhiều đơn, thư, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết...Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ hoặc tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; phối hợp thực hiện việc thẩm định nhân sự đảm bảo quy định; thực hiện rà soát việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu xây dựng và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy qua đó nhằm nâng cao chất lượng các đoàn kiểm tra, giám sát. Tham mưu, tổ chức thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các nhiệm vụ phát sinh. Tham mưu giải quyết các tồn đọng trong công tác tiếp nhận, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và các giải pháp thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

Trần Hợi, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Tin cùng chuyên mục