Ca khúc: Tân An ngày mới - Sáng tác: Nhạc sỹ Hoàng Ngọc Khanh, PGĐ Trung tâm Văn hóa tỉnh Tuyên Quang. Biểu diễn: Quan Văn Chung

Video không hợp lệ