Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các tổ chức đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã tổ chức may khẩu trang vải để phát miễn phí cho ...

Tin xem nhiều