Người Tày Bó Củng giữ nếp nhà sàn

Thôn Bó Củng, xã Kim Bình (Chiêm Hóa) vinh dự là nơi diễn ra Đại hội II của Đảng (2 -1951). Nơi đây hiện có 145 hộ dân sinh sống, trong đó 50% là ...

Tin xem nhiều