Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
16V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
17Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
18V/v tuyển sinh học viên lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông khóa 5 năm 2022
19V/v xin ý kiến tham gia dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2022
20Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển lãnh đạo quản lý
21V/v đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 2
22Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
23Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
24V/v chấn chỉnh việc thực hiện văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện
25Lịch làm việc của Huyện ủy tháng 9/2022
26Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
27V/v đề nghị thông báo kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” cấp huyện năm 2022
28V/v điều chỉnh nội dung ôn tập thi tuyển vòng 1 phần thi Tiếng Anh
29V/v thông báo kết quả ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện năm 2022
30Thông báo của Trường Đại học Thái Nguyên v/v tuyển sinh sau Đại học đợt 2 năm 2022