Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
91V/v điều chỉnh nội dung ôn tập thi tuyển vòng 1 phần thi Tiếng Anh
92V/v tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022
93Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chiêm Hóa
94V/v thông báo kết quả ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện năm 2022
95V/v đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 1
96Thông báo kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
97Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển (vòng 1) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
98V/v chủ động ứng phó với diễn biến của hoàn lưu cơn bão số 02 và mưa lũ sau bão
99V/v tăng cường sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc lĩnh vực ngành Giao thông vận tải
100V/v thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương hai nước
101Thông báo nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Trung Hà năm 2022
102Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
103Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
104Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
105Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021