Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
61Thư mời tham gia thi công và giám sát Công trình xây dựng kè chống sạt lở bờ suối, bảo vệ đất sản xuất xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang
62Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
63V/v thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang
64Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 400990 mang tên hộ ông Nguyễn Xuân Quang và bà Trần Thị Hà, công dân tổ dân phố Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa
65V/v cấp Định danh điện tử, Căn cước công dân và các giải pháp thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyệ
66Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
67Thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Kiên Đài huyện Chiêm Hóa
68Thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển vòng 2 (thi trình bày đề án), kỳ thi tuyển lãnh đạo quản lý
69Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chiêm Hóa
70Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Kiên Đài huyện Chiêm Hóa
71Thông báo kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
72Quyết định v/v phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
73Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động
74V/v gửi nghị định của Chính phủ
75Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chiêm Hóa