Xã Hùng Mỹ tổ chức lễ công nhận thôn Bảu và thôn Rõm “Đạt tiêu chí cộng đồng 100% sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh”

Ngày 14/8, Dự án CWS Chiêm Hoá phối hợp với UBND xã Hùng Mỹ tổ chức lễ công nhận hai thôn Bảu và thôn Rõm “Đạt tiêu chí cộng đồng 100% sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh”. Dự lễ công nhận có đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Dự án CWS huyện Chiêm Hóa; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể và nhân dân hai thôn Bảu và thôn Rõm xã Hùng Mỹ.

Đông đảo nhân dân hai thôn Bảu và thôn Rõm xã Hùng Mỹ tham dự tại buổi Lễ.

Dự án CWS huyện Chiêm Hóa được kích hoạt tại xã Hùng Mỹ từ tháng 8/2017, khi chưa được kích hoạt dự án. Thôn Bảu và thôn Rõm có 269 hộ, trong đó số hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh của hai thôn là 166 hộ, chiếm tỷ lệ 61,7%. Số nhà tiêu cần làm mới là 61 nhà, 105 nhà cần sửa chữa lại. Qua hơn hai năm thực hiện dự án bước đầu gặp không ít khó khăn nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn bản và sự ủng hộ của các gia đình của hai thôn, đến nay 100% các hộ gia đình trong thôn Bảu và thôn Rõm đã có nhà tiêu hợp vệ sinh và được dự án CWS Chiêm Hóa cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí cộng đồng 100% hộ gia đình trong thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh toàn xã lên 04/12 thôn chiếm 33,3%.

Đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Dự án CWS huyện Chiêm Hóa phát biểu tại buổi Lễ.

Đến dự và phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Dự án CWS huyện Chiêm Hóa đã biểu dương kết quả mà thôn Bảu và thôn Rõm đã đạt được trong 02 năm thực hiện dự án, từ kết quả đó đã làm thay đổi nhận thức của người dân và nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường, sức khỏe cho mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới UBND xã, Ban phát triển dự án CWS xã Hùng Mỹ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao kiến thức cho cộng đồng về làm và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm thay đổi hành vi, tập quán, sinh hoạt hàng ngày của nhân dân; đối với các thôn đã kích hoạt dự án nhưng chưa đạt ODF, cần tiếp tục tuyên truyền tới các hộ gia đình để hoàn thành kế hoạch đã đề ra; các thôn đã đạt, UBND xã, Ban phát triển dự án CWS xã tiếp tục vận động, hướng dẫn các hộ để nâng cao chất lượng các nhà vệ sinh, dần chuyển đổi từ nhà tiêu khô, nhà tiêu thấm sang nhà tiêu tự hoại, đảm bảo vệ sinh khu dân cư, góp phần quan trọng vào thực hiện tiêu chí Môi trường trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Dự án CWS huyện Chiêm Hóa trao giấy chứng nhận đạt tiêu chí cộng đồng 100% hộ gia đình trong thôn Bẩu, thôn Rõm sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

 

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục