Ủy ban MTTQ xã Yên Lập tổ chức hội nghị triển khai mô hình tự quản, chung tay xử lý rác thải nhựa

Vừa qua, tại nhà văn hóa thôn Đầu Cầu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Lập đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phân loại, thu gom, xử lý rác thải, chống rác thải nhựa, hưởng ứng phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa”.

Có thể nói, trong thời gian qua thực hiện các mô hình tự quản ở các khu dân cư, Yên Lập đã thu được nhiều kết quả, góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2020, Hưởng ứng cuộc vận động “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Ủy ban MTTQ xã Yên Lập đã triển khai thực hiện mô hình tự quản về xử lý và chống rác thải nhựa giai đoạn 2020-2025. Theo đó, rác thải sẽ được phân loại từ gia đình theo 2 cấp độ, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh, khuyến khích các hộ gia đình có đất vườn rộng đào hố chứa rác thải hữu cơ để ủ thành phân bón, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Theo kế hoạch năm 2020, MTTQ xã Yên Lập lựa chọn 3 khu dân cư gần vùng hồ thủy điện là thôn Đầu Cầu, Đài Thị và Nà Tiệng làm mô hình điểm vì đây là các thôn có nhiều hộ kinh doanh, dân cư tập trung, người dân thường có thói quen mang rác ra đổ ở bờ sông, khu vực hồ thủy điện gây ô nhiễm môi trường. Từ đó, MTTQ xã sẽ tổ chức rút kinh nghiệm rồi nhân rộng ra các khu dân cư trên địa bàn.

Ra quân tổ chức thu gom rác thải nhựa dọc tuyến đường hơn 1 km của thôn Đầu Cầu, xã Yên Lập.

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Yên Lập tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đề ra những giải pháp thiết thực phù hợp với thực tế ở từng khu dân cư để tổ chức thực hiện; các Chi bộ, thôn, ban công tác mặt trận của các khu dân cư phát huy vai trò là đội ngũ nòng cốt, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quy trình, phát huy tốt vai trò của Tổ tự quản, chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, góp phần xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã.  Tại hội nghị, Trưởng Ban CTMT các Khu dân cư đã ký cam kết thực hiện có hiệu quả mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa. Ngay sau phát động, các đại biểu đã tổ chức ra quân thu gom rác thải nhựa dọc tuyến đường hơn 1 km của thôn Đầu Cầu.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục