Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện và Bưu điện huyện Chiêm Hoá, giai đoạn 2023 – 2026

Chiều 20/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2026. Lễ ký kết được kết nối trực tuyến và tổ chức ký kết đồng loạt tại 63 tỉnh, thành trong cả nước. Tại huyện Chiêm Hoá cũng đã diễn ra chương trình ký kết thoả thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện và Bưu điện huyện, giai đoạn 2023 – 2026.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện và Bưu điện huyện Chiêm Hoá, giai đoạn 2023 – 2026.

Việc hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện và Bưu điện huyện Chiêm Hoá, giai đoạn 2023 – 2026  khẳng định sự kết nối bền chặt giữa hai bên trong việc khai thác thế mạnh của nhau để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội. Cũng theo chương trình, 2 đơn vị sẽ tăng cường phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, các chương trình công tác và phong trào thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động sáng tạo trẻ trên địa bàn huyện. Đây cũng là cơ sở để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động sáng tạo trẻ trong thanh niên.

Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục