Hội nghị tổng kết Công đoàn cơ sở Cơ quan Chính quyền huyện năm 2018

Ngày 23/01, Công đoàn cơ sở Cơ quan Chính quyền huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có các đoàn viên công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Các đoàn viên công đoàn tham dự hội nghị.

Năm 2018, Công đoàn Cơ quan Chính quyền huyện và các công đoàn cơ sở thành viên đã thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Hiện nay, Công đoàn cơ sở có 18 Tổ công đoàn với tổng 246 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao đông thuộc các cơ quan, đơn vị, các Tổ công đoàn đã thường xuyên phối hợp với cơ quan thực hiện đầy đủ chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm Y tế, BHXH, ốm đau, chế độ thai sản...cho đoàn viên công đoàn; kịp thời, tham mưu đề xuất với Thủ trưởng cơ quan xét nâng lương thường xuyên cho cán bộ công chức đến kỳ nâng lương, không có vi phạm về chế độ chính sách đối với người lao động; thực hiện tốt công tác thăm hỏi khi có đoàn viên hoặc người thân của đoàn viên bị ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ, góp phần động viên, khích lệ đoàn viên phấn khởi và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  Công đoàn chỉ đạo các Tổ công đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm ngày thành lập công đoàn Việt Nam; học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp....trong các cuộc họp cơ quan đến toàn thể đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đăng ký nội dung học tập năm 2018 phù hợp, thiết thực; vận động đoàn viên công đoàn tích cực, chủ động tham gia phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa...

Kết quả, năm 2018, Công đoàn Cơ quan Chính quyền huyện có 16/18 tổ công đoàn xếp loại vững mạnh, chiếm 88,9% và đạt 111,2% KH năm; 02 Tổ công đoàn xếp loại khá; Công đoàn Cơ quan Chính quyền huyện đề nghị xếp loại vững mạnh. Có 65 đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 171 đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 99,1% gia đình đoàn viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 90% trở lên cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; trên 95% nữ đoàn viên đạt danh hiệu ”Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Năm 2018 có 06 đoàn viên được giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, 09 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, đạt 90% KH năm và có 12 đoàn viên được xét chuyển Đảng chính thức.

Đoàn viên công đoàn phát biểu, nêu giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ 2019.

Năm 2019, Công đoàn Cơ sở cơ quan chính quyền huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; 100% đoàn viên Công đoàn được  quán triệt, học tập đầy đủ Nghị quyết Đại hội đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; vận động 100% đoàn viên ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn” và các loại quỹ do các cấp, ngành phát động; bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 10 đoàn viên công đoàn cho Đảng, xem xét kết nạp; có từ 80% Tổ công đoàn xếp loại vững mạnh, Công đoàn đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh; phấn đấu 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 98% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 15% đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh; 100% gia đình đoàn viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trên 95%  trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có từ 90% trở lên cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Các cá nhân đạt thành tích trong hoạt động công tác công đoàn năm 2018. 

Cũng nhân dịp này Công đoàn Cơ sở Cơ quan Chính quyền huyện đã tặng giấy khen cho 06 tập thể và các cá nhân có thành tích trong hoạt động công tác công đoàn năm 2018 và phát động thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua cho các Tổ Công đoàn/.

Hải Hà - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục