Hội Luật gia huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 25/01, Hội Luật gia huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Hội Luật gia huyện Chiêm Hóa.

Hội Luật gia huyện Chiêm Hóa hiện có 03 Chi hội trực thuộc với tổng số 40 hội viên tham gia. Trong đó: Chi hội Tư pháp-Thi hành án Dân sự-Kiểm lâm có 13 hội viên; Chi hội Tòa án Nhân dân-Công an huyện-Hưu trí 14 hội viên; Chi hội Viện Kiểm sát Nhân dân- Thanh tra huyện và Nội vụ 13 hội viên. 100% các hội viên đều tham gia nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các Quy định, Thông tư, Quy chế, Quy định của ngành, địa phương và các Văn bản quy phạm pháp luật khi được cấp trên yêu cầu. Cụ thể trong năm 2018 đã tham gia 43 ý kiến vào các Văn bản quy phạm pháp luật. Đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức được 219 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 5.600 lượt cán bộ, nhân dân, giáo viên và học sinh. Ngoài ra các Luật gia còn trực tiếp tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai; tranh chấp trong đền bù giải phóng mặt bằng; tư vấn pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình; khiếu nại, tố cáo…. cho trên trên 80 trường hợp. Cũng trong năm 2018, các Chi hội thuộc Hội Luật gia huyện Chiêm Hóa đã thực hiện tốt công tác kiểm tra,giám sát việc thực hiện pháp luật trên địa bàn.

Năm 2019, Hội Luật gia huyện Chiêm Hóa tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia trong giai đoạn mới; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; duy trì, củng cố, quan tâm kiện toàn nhân sự, phát triển hội viên mới theo hướng chất lượng; tăng cường tham gia công tác xây dựng pháp luật; thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục có chính kiến trong giải quyết công việc, tiếp công dân; đẩy mạnh và nâng cao chát lượng hiệu quả công tác tư vấn pháp luật,trợ giúp pháp lý…thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do cấp trên và địa phương phát động.

Các cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong hoạt động công tác Hội năm 2018.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Hội luật gia huyện Chiêm Hóa có 02 tập thể, 02 cá nhân được Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang khen thưởng; có 9 cá nhân được Hội Luật gia huyện Chiêm Hóa tặng giấy khen vì có thành tích trong hoạt động công tác Hội năm 2018./.

Hải Hà-Quang Huy

Tin cùng chuyên mục