Gương nữ Bí thư Chi bộ trẻ tận tụy với công việc

Tuy mới làm Bí thư Chi bộ thôn thôn Làng Ngõa xã Xuân Quang được 2 năm nay nhưng chị Ma Thị Tuyết 36 tuổi luôn được bà con trong thôn và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tin tưởng, tín nhiệm. Chị Tuyết được mọi người biết đến là một nữ Bí thư Chi bộ trẻ tuổi, luôn năng động và gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chị Tuyết vận động nhân dân trong thôn làm được 3 km đường bê tông nông thôn.

Năm 2015, chị Tuyết tùng làm Trưởng thôn, chị đã tích cực vận động nhân dân chung sống đoàn kết, thi đua làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước xây dựng thôn, xã nông thôn mới. Năm 2017, chị được nhân dân trong khu dân cư tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Làng Ngõa. Dù ở cương vị công tác nào, chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, chị luôn cùng tập thể thực hiện tốt quy chế dân chủ, cùng Ban công tác Mặt trận khu dân cư, các tổ chức đoàn thể trong thôn tích cực vận động nhân dân thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Trong công tác xây dựng Chi bộ, chị và các đảng viên luôn thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), duy trì tốt nền nếp sinh hoạt chi bộ... Hàng năm, qua đánh giá, phân loại không có đảng viên vi phạm kỷ luật. Cùng với đó, chị luôn tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương. Xác định phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, chị Tuyết cùng với chi bộ thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ; đẩy mạnh trồng cỏ chăn nuôi gia súc, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Muốn để dân tin, dân hiểu và làm theo, trước hết bản thân chị phải gưởng mẫu, nói đi đôi với làm. Trong mọi quyết định, chị luôn tôn trọng ý kiến của tập thể và đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Cùng với đó, chị thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi với người dân trong thôn... 

Gia đình chị Tuyết có 1 ha nuôi cá giống và cá thịt.

Với sự năng động trong lãnh đạo của chị Tuyết cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thôn; những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Làng Ngõa đã và đang từng bước được cải thiện. Toàn thôn có 106 hộ thì chỉ còn 10 hộ nghèo, ngoài sản xuất 2 vụ lúa chính với diện tích 22 ha, chăn nuôi phát triển với tổng đàn gia súc, gia cầm lên đến 4.000 con. Hết năm 2019, thôn Làng Ngõa phấn đấu giảm hộ nghèo xuống còn 7 hộ. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới, theo đó cùng với các thôn trong xã, thôn Làng Ngõa phải đạt 14 tiêu chí theo quy định. Là bí thư chi bộ, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, chị Tuyết luôn kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động, bám sát cơ sở, gần gũi với người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Từ đó, giúp người dân hiểu được lợi ích và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợp của Nhà nước, nhân dân trong khu dân cư còn tích cực đóng góp trên 150 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm ngày công lao động hoàn thành trên 3km đường bê tông giao thông nông thôn, đường nội đồng và kênh mương của thôn, quyết tâm cùng với xã Xuân Quang cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2019. Cùng với tập trung tuyên truyền nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chị Tuyết cũng đã tuyên truyền người dân trong thôn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Từ đó, nhân dân trong thôn luôn duy trì và thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; công tác vệ sinh môi trường cũng được nhân dân thực hiện tốt.

Không chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chị Tuyết còn luôn đi đầu trong phát triển kinh tế hộ. Hiện nay, gia đình chị có khoảng 5 ha rừng chủ yếu là keo, xoan và bạch đàn; gần 1 ha ao nuôi cá giống và cá thịt các loại. Trung bình mỗi năm gia đình chị thu nhập trên 70 triệu việc bán cá giống và cá thịt. 

Có thể nói, những người đã và đang giữ vai trò là Bí thư chi bộ thôn kiêm Trưởng thôn như chị Tuyết là những người luôn sâu sát nhân dân. Nhờ có những người như chị mà những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân. Họ luôn là những con người năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, đồng thời cùng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trong cho sự phát triển của khu dân cư, đồng thời cũng là cầu nối, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp./.

Văn Linh- Hải Hà

Tin cùng chuyên mục