Đoàn khảo sát, kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Đề án 06 tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tại huyện Chiêm Hoá

Chiều ngày 13/6, Đoàn khảo sát, kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang đã có buổi kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Đề án tại huyện Chiêm Hoá.
     Dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên đoàn công tác của tỉnh. Huyện Chiêm Hoá có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện; các thành viên tổ công tác cấp huyện; Tổ trưởng Tổ công tác 24 xã, thị trấn.   
Các đại biểu dự buổi làm việc tại huyện Chiêm Hóa.
      Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06) trên địa bàn huyện Chiêm Hoá, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án; ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả theo từng giai đoạn của đề án. UBND huyện ban hành Quyết định thành lập 01 Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện là Tổ trưởng; 24/24 xã, thị trấn thành lập Tổ công tác, trong đó Chủ tịch UBND xã, thị trấn là Tổ trưởng; Công an xã, thị trấn tham mưu cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thành lập 297 Tổ công tác triển khai Đề án/297 thôn, tổ dân phố. Huyện đã ban hành 09 văn bản chỉ đạo và 01 cuộc họp Tổ công tác. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử đối với 25 dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn huyện đạt 58,5%. 
Đại biểu báo cáo quá trình triển khai thực hiện Đề án tại huyện Chiêm Hóa.
      Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Đề án cũng gặp một số khó khăn: Đường truyền dữ liệu nhiều lúc không ổn định, ảnh hưởng đến tiếp nhận, giải quyết hồ sơ căn cước công dân; đăng ký cư trú qua dịch vụ công thời gian mất rất nhiều thời gian; đặc thù địa bàn miền núi, kinh tế còn khó khăn nên đại đa số các hộ gia đình có nhân khẩu trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, số nhân khẩu còn lại đều là người cao tuổi không biết sử dụng các thiết bị điện tử hoặc cả hộ không có sim chính chủ...
      Trước đó Tổ công tác của tỉnh cũng đã đi kiểm tra trực tiếp Đề án 06 tại UBND xã Phúc Thịnh.
Đoàn Công tác của tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra, làm việc tại huyện Chiêm Hóa.
      Kết luận buổi làm việc, Đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao các bước triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Chiêm Hoá.  Huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo và triển khai, ban hành các kế hoạch, quyết định, thành lập tổ công tác từ cấp huyện đến cấp xã, thôn; phân công nhiệm vụ các thành viên tổ công tác cụ thể... Trong thời gian tới huyện Chiêm Hoá tiếp tục chỉ đạo các phòng ban có kế hoạch cụ thể để triển khai, hướng dẫn đối với cấp xã, thôn; các thành viên nắm chắc nội dung Đề án 06, các kế hoạch của tỉnh, huyện trong quá trình triển khai thực hiện...

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục