Công an Chiêm Hóa tổ chức hoạt động tình nguyện tại Linh Phú

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an huyện Chiêm Hóa; chương trình công tác Hội, Đoàn và phong trào phụ nữ, Đoàn Thanh niên năm 2019. Ngày 16/8, Hội LHPN và Đoàn thanh niên Công an huyện Chiêm Hóa đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lao động tình nguyện, hỗ trợ và giúp đỡ hộ nghèo tại xã Linh Phú làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh.

Đoàn thanh niên Công an huyện giúp đỡ các hộ gia đình làm nhà tiêu tự hoại tại xã Linh Phú.

Tại xã Linh Phú, Hội LHPN và Đoàn thanh niên Công an huyện Chiêm Hóa đã huy động lực lượng 25 đồng chí là cán bộ, chiến sỹ công an tham gia giúp 05 hộ gia đình tại thôn Nà Luông và thôn Mã Lương làm nhà tiêu tự hoại bằng ống bi bê tông. Đây là 05 gia đình người dân Tộc Mông thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn. Cùng với việc hỗ trợ tiền mua vật liệu xây dựng, Đoàn tình nguyện Công an huyện Chiêm Hóa đã phối hợp với Đảng ủy, UBND và các đoàn thể xã, trạm y tế và đội ngũ cán bộ thôn bản huy động gần 100 ngày công lao động giúp các hộ gia đình vận chuyển, lắp đặt công trình. Thông qua hoạt động, mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là đội ngũ y tế, cán bộ thôn bản đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu và nâng cao nhận thức trong việc thực hiện xây dựng các công trình nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống đồng của Đoàn Công an huyện Chiêm Hóa là một trong những việc thiết thực và ý nghĩa, khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm của hội viên, đoàn viên thanh niên công an huyện. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, nâng cao hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân./.

 

Văn Linh – Hải Hà

Tin cùng chuyên mục