Chiêm Hóa: Tập huấn nghiệp vụ điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản giữa kỳ.

Ngày 26/6, Chi cục Thống kê huyện Chiêm Hóa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản giữa kỳ thời điểm 01/7/2020. Tham dự lớp tập huấn có các cán bộ phụ trách công tác Văn phòng - Thống kê và điều tra viên các xã, thị trấn.

Lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản giữa kỳ thời điểm 01/7/2020.

Tại lớp tập huấn, các điều tra viên đã được hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản về về Phương án điều tra nông thôn nông nghiệp giữa kỳ năm 2020; Giới thiệu và hướng dẫn ghi phiếu điều tra phiếu hộ ngắn và phiếu hộ dài; Giới thiệu và thực hành sử dụng trang Web điều hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020; Hướng dẫn và thực hành sử dụng CAPI; Giới thiệu và thực hành sử dụng trang web thực hiện Phiếu trang trại…

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn góp phần giúp nâng cao kiến thức về điều tra nông nghiệp, nông thôn giữa kỳ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thống kê và điều tra viên các xã, thị trấn; từ đó ứng dụng vào thực tế việc điều tra trong thời gian tới đạt hiệu quả cao./.

Hồng Nhung - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục