Chiêm Hóa: Sức lan tỏa từ Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”

Thời gian qua, Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã thu hút sự hưởng ứng và tham gia tích cực của toàn xã hội. Ở huyện Chiêm Hóa, Phong trào đó đã tạo ra sức lan tỏa lớn, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định trong cuộc sống.

Năm 2018, niềm vui của gia đình ông Hà Đình Nối ở thôn Phúc Ninh xã Tân Thịnh như được nhân lên bởi mơ ước về một ngôi nhà bao nhiêu năm nay đã trở thành hiện thực. Là hộ nghèo, gia đình ông được nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng để làm nhà, được anh em làng xóm khích lệ động viên, gia đình ông Nối đã vay mượn thêm để làm nhà. Nay được ở trong ngôi nhà mới khang trang, ông Nối vẫn cảm thấy như một giấc mơ, và đây cũng chính là động lực lớn để gia đình ông nhanh chóng thoát nghèo. 

Căn nhà của ông Hà Đình Nối ở thôn Phúc Ninh, xã Tân Thịnh được nhà nước và nhân dân hỗ trợ đã hoàn thành.

Theo kế hoạch năm 2019 xã Tân Thịnh về đích nông thôn mới, ngoài đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, xã Tân Thịnh cũng quan tâm thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí khác trong đó có tiêu chí giảm nghèo. Cùng với các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tân Thịnh đã triển khai các chương trình sản xuất nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn thời gian qua. Nhiều mô hình, tổ chức sản xuất mới chuyên cây, chuyên canh như: Cánh đồng mẫu lớn; ứng dụng công nghệ cao vào cây ăn quả, các mô hình về chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp thực phẩm sạch trong chăn nuôi, hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi đã góp phần tạo ra hướng đi mới liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp từng bước định hình phát triển chăn nuôi ổn định và bền vững. Năm 2019, xã Tân Thịnh tiếp tục được hỗ trợ 34 hộ làm nhà mới và sửa nhà, trong làm mới 25 nhà, sửa 9 nhà với tổng số tiền 960 triệu đồng, xã phấn đấu đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 6%.

Xác định việc hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở là một trong những giải pháp quan trọng để làm tốt công tác giảm nghèo, huyện Chiêm Hóa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo đã được Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng. Từ năm 2014 đến nay Quỹ “Vì người nghèo” của toàn huyện vận động ủng hộ được trên 6,2 tỷ đồng, cùng với sự hỗ trợ của Ban vận động “Quỹ Vì người nghèo” các cấp, các cơ quan, ban, ngành đã chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với xã xây dựng nông thôn mới làm mới 130 nhà, sửa 257 nhà ở để đạt tiêu chí về nhà ở dân cư và hỗ trợ hộ nghèo khó khăn làm nhà, sửa nhà ở ổn định cuộc sống. Thường xuyên quan tâm, phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo về ngày công lao động, hướng dẫn khoa học - kỹ thuật, nguồn vốn vay,  động viên người nghèo tích cực lao động sản xuất để cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây là những hoạt động thiết thực, hữu ích giúp đỡ người nghèo cả về vật chất và tinh thần, cùng toàn xã hội chăm lo cho người nghèo. 

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của người dân  trong công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Chiêm Hóa hàng năm giảm trên 4%, hết năm 2018 còn 21,12%. Đời sống của các hộ nghèo đã dần từng bước được cải thiện và nâng lên, các hộ gia đình nghèo yên tâm tập trung phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương cũng như đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, đưa những loại cây trồng, vật nuôi có năng xuất cao vào sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá, góp sức quan trọng vào công cuộc chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

 

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục