Ban CHQS xã Xuân Quang với công tác dân vận

Thời gian qua, cùng với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, lực lượng vũ trang xã Xuân Quang luôn đẩy mạnh công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Trên khoảng đồi rộng 4.000m2, gia đình ông Phan Ngọc Tiến, thôn Nà Nhàm đang khẩn trương thu hoạch mía cho kịp tiến độ. Do thiếu nhân lực lao động, gia đình ông đã được 30 chiến sỹ thuộc lực lượng dân quân xã giúp đỡ thu hoạch mía. Mỗi người một việc, từ chặt mía, đốn ngọn, bó và vận chuyển đến nơi tập kết, chỉ trong một buổi sáng, phân nửa diện tích mía của gia đình ông Tiến đã được thu hoạch xong, sẵn sàng cho phương tiện vận chuyển đến nhà máy tiêu thụ theo kế hoạch. 

Ban CHQS xã Xuân Quang thu hoạch mía giúp gia đình ông Phan Ngọc Tiến, thôn Nà Nhàm, xã Xuân Quang.

 Thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, hàng năm, Ban CHQS xã Xuân Quang đều xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tới 100% chiến sĩ dân quân, từ đó đã phát huy vai trò xung kích, tham gia có hiệu quả chương trình. Năm 2020,  thực hiện kế hoạch của Ban CHQS huyện Chiêm Hóa về công tác dân vận dân quân tự vệ, trọng tâm trong những tháng đầu năm là huy động lực lượng dân quân các xã, thị trấn giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, già cả, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch mía niên vụ 2019 – 2020, đảm bảo nhanh gọn. Bên cạnh đó, đối với các hộ có thành viên tham gia nghĩa vụ quân sự, Ban CHQS xã cũng xây dựng kế hoạch, tùy vào điều kiện của từng gia đình để huy động lực lượng giúp đỡ sao cho thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. 

Ngoài các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội cũng được huy động giúp nhân dân thu hoạch mía.

Niên vụ 2019 – 2020, xã Xuân Quang có trên 95 ha mía cho thu hoạch. Để đảm bảo thu hoạch nhanh gọn, kịp tiến độ, UBND xã đã căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch làm công tác dân vận năm 2020 trước. Đặc biệt là xã đang trong vụ thu hoạch mía, huy động lực lượng dân quân xã kết hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội xã giúp nhân dân thu hoạch. Đến nay, trên 80%  diện tích mía của xã đã được thu hoạch xong.

Thông qua phong trào chung sức cùng chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Xuân Quang đã thể hiện tốt phương châm công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng thời thể hiện tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm của lực lượng vũ trang xã trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Tài Tùng – Huy Dương

Tin cùng chuyên mục