UBND huyện họp cho ý kiến vào nội dung dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ hội thành Tuyên năm 2022

Chiều 29/6, UBND huyện họp cho ý kiến vào nội dung dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành hát Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và Lễ hội thành Tuyên năm 2022. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ trì phiên họp.

Các đại biểu dự họp cho ý kiến vào nội dung dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động của huyện.

Các đại biểu dự họp đã nghe và cho ý kiến về Dự thảo kế hoạch của UBND huyện tham gia các hoạt động hưởng ứng về nội dung, thời gian, địa điểm tham gia tại tỉnh và tại huyện Chiêm Hóa. Theo đó, tại tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 01/9 đến ngày 10/9/2022 (thứ Bảy, ngày 15/8 âm lịch) huyện Chiêm Hóa sẽ tham gia các hoạt động: Giải Quần vợt các câu lạc bộ tỉnh mở rộng; giải Bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh mở rộng; Hội Chợ Thương mại – Du lịch tỉnh; Trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, nghi lễ sinh hoạt truyền thống các dân tộc; Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh; Trung bày giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên quang và Lễ hội bia Hà Nội; Tham gia Đêm hội Thành Tuyên. Tại huyện Chiêm Hóa sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng bao gồm: Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện; tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ và biểu diễn mô hình đèn Trung thu tại trung tâm huyện.

Lãnh đạo UBND thị trấn Vĩnh Lộc phát biểu, nêu giải pháp tổ chức xây dựng mô hình đèn Trung thu của huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp tổ chức các hoạt động tham gia hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành hát Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và Lễ hội thành Tuyên năm 2022. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Xây dựng, thiết kế mô hình đèn Trung thu của huyện; tổ chức diễn diễu các mô hình đèn của các tổ dân phố; công tác đảm bảo an ninh trật tự; tuyển chọn người tham gia thi người đẹp xứ Tuyên năm 2022; công tác tổ chức các hoạt động và nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn trong tổ chức, xây dựng chương trình… đảm bảo các hoạt động tham gia có hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang yêu cầu: Trên cơ sở khung kế hoạch của huyện, các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ ở từng nội dung chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, liên hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện có hiệu quả…đảm bảo các hoạt động tham gia hưởng ứng của huyện đáp ứng được yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Qua đó tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về giá trị của di sản và ý nghĩa của việc Tổ chức UNESCO ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Gắn tuyên truyền, quảng bá di sản với tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của huyện. Đồng chí cũng khẳng định, với việc tổ chức tốt các hoạt động tham gia hưởng ứng sẽ là dịp giới thiệu với nhân dân trong và ngoài tỉnh về hình ảnh đất nước, con người và các giá trị di sản văn hóa của huyện Chiêm Hóa, đặt biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng.

Tài Tùng – Văn Linh

Tin cùng chuyên mục