Phụ nữ Chiêm Hóa tham gia giữ gìn, bảo tồn trang phục, tiếng nói trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Vừa qua, Hội LHPN huyện Chiêm Hóa phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức Hội nghị "Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia giữ gìn, bảo tồn trang phục, tiếng nói trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Tuyên Quang" năm 2021 cho các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Theo tài liệu kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2013 của Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang, kết quả cho thấy: bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số (DTTS) bị mai một hoặc biến đổi nhanh chóng, thậm chí có dân tộc không tìm được các nét văn hóa đặc trưng. Cụ thể, về trang phục truyền thống: hiện nay, các DTTS trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Chiêm Hóa nói riêng vẫn sử dụng trang phục của dân tộc mình nhưng chủ yếu là trang phục nữ của người Pà Thẻn (xã Linh Phú); phụ nữ Dao đỏ (xã Trung Hà, Bình Phú), Dao tiền (xã Kim Bình, Tri Phú, Hà Lang); người Mông (xã Tri Phú)... và chỉ được sử dụng vào dịp lễ, tết, cưới hỏi, cúng bái và biểu diễn văn nghệ, tuy nhiên trang phục của các DTTS hầu như không còn nguyên bản, nhất là vải may trang phục truyền thống trước đây là vải tự dệt, nhuộm chàm hoặc nhuộm bằng củ nâu, hiện nay trang phục được may bằng vải công nghiệp bán sẵn, bởi do việc may bộ trang phục truyền thống tốn rất nhiều thời gian và công sức, từ việc trồng bông, dệt vải cho đến khi chế tác thành sản phẩm. Ngoài ra, việc sử dụng trang phục truyền thống đồng bào cho rằng không tiện lợi trong sinh hoạt. Đối với tiếng nói trong cộng đồng các DTTS cũng đang đứng trước nguy cơ biến đổi và mai một, bởi do làn sóng văn hóa ngoại lai xâm nhập với hàng trăm các kênh truyền hình giải trí ngày càng tác động sâu rộng và mạnh mẽ vào môi trường sống của đồng bào các dân tộc, làm cho không gian văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của các dân tộc cũng thay đổi theo. Mặt khác, những người am hiểu về văn hóa truyền thống các dân tộc tuổi ngày càng cao, già yếu, đáng lo ngại hơn là một số dân tộc chưa có ý thức quan tâm lưu giữ, kế tục, sử dụng và truyền dạy cho các thế hệ sau.

Do vậy, việc giữ gìn và bảo tồn trang phục, tiếng nói trong cộng đồng các dân tộc ở huyện vùng cao Chiêm Hóa được xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, cần được quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; tạo điều kiện để các dân tộc bình đẳng, tăng cường đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng về “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. 

Trang phụ phục nữ Dao đỏ ở huyện vùng cao Chiêm Hóa giữ gìn và bảo tồn.

Để thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn trang phục, tiếng nói rất cần sự huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Chiêm Hóa nói riêng, tỉnh Tuyên Quang nói chung đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt chú trọng di sản văn hóa các dân tộc có nguy cơ bị biến dạng cao; đồng thời phát huy vai trò các chủ thể văn hóa trong bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS trong huyện, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Qua đó góp phần làm giảm chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, các dân tộc trong huyện, trong tỉnh. Tăng cường sự đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy động mọi nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số của huyện, gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với giữ gìn, bảo tồn và phát triển văn hóa, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Bà Đỗ Hoa Quyên, Phó Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ ở từng cấp trên địa bàn huyện cần nâng cao vai trò, phát huy sự chủ động, tích cực trong việc bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, biểu diễn văn nghệ, trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt chi hội; tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực, phục vụ công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; phát huy vai trò của tổ chức Hội, khuyến khích thế hệ trẻ tại địa phương tiếp thu bản sắc văn hóa dân tộc mình; phối hợp tổ chức các lớp truyền dạy như dạy học tiếng, hát dân ca, dân vũ... cho thế hệ trẻ trong cộng đồng các dân tộc thiểu số./.

Hải Hà - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục