MTTQ tỉnh triển khai hội nghị tập huấn kỹ năng cho cán bộ cơ sở và khu dân cư về công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảm đảo trật trật tự an toàn giao thông 2020

Ngày 30/10, tại Nhà văn hóa thị trấn Vĩnh Lộc, Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai hội nghị tập huấn kỹ năng cho cán bộ cơ sở và khu dân cư về công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảm đảo trật trật tự an toàn giao thông 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Tăng Thị Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh;  Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Sở Tư pháp; MTTQ huyện, Công an huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Ban công tác, Trưởng các đoàn thể, công an viên các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã được triển khai nội dung kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Hội nghị cũng đã tổ chức thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc và bàn các giải pháp khắc phục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc; xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông" trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông".

Đại diện Công an huyện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Thông qua hội nghị, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi người dân về chấp hành pháp luật; thực hiện nếp sống văn hóa giao thông; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân phối hợp tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở khu dân cư./.

Tài Tùng - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục