Hội nghị ra mắt mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”

Ngày 18/3/2019, UBND xã Xuân Quang đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”. Đây là địa phương được Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an chọn làm điểm triển khai thực hiện tại huyện Chiêm Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Phòng chống tội phạm mua bán người – Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Công an huyện Chiêm Hóa, Phòng Lao động Thương binh và xã hội, Trung tâm GDNN – GDTX huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể, đơn vị các trường học và trưởng các thôn bản xã Xuân Quang.

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên tuy đã được kiềm chế và kéo giảm, tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội của địa phương. Do đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”. Đây là nội dung rất quan trọng của Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018 – 2020, thuộc chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 – 2020 của Chính phủ. Việc tổ chức xây dựng mô hình điểm tại xã Xuân Quang sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác phòng ngừa trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phạm tội trên địa bàn. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ cấp cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các gia đình, các lực lượng trong thực hiện công tác phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật, dựa vào cộng đồng; phòng ngừa, trợ giúp, bảo vệ trẻ em, người chưa thành niên bị xâm hại tình dục, phạm tội, xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh, an toàn vì sự phát triển toàn diện của trẻ em, người chưa thành niên.

Hội nghị tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”.

Tại hội nghị, sau khi thông qua Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo, kế hoạch xây dựng mô hình, ban hành quy chế hoạt động, Ban chỉ đạo xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa đã tổ chức cho các đơn vị, đoàn thể, các trường học, thôn bản trên địa bàn xã thực hiện ký cam kết trong thực hiện mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”.

                                                              

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục