Đoàn Thanh niên thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị tuyên truyền Pháp luật năm 2020

Ngày 24/8 Đoàn Thanh niên thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và Công An thị trấn Vĩnh Lộc đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Pháp luật năm 2020.

Hội nghị tuyên truyền Pháp luật cho Đoàn Thanh niên thị trấn Vĩnh Lộc.

Tại buổi tuyên truyền, trên 50 đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã được lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn phổ biến các nội dung về: Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật dân quân tự vệ sửa đổi, bổ sung; Luật phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Luật An toàn giao thông… Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  tới thế hệ trẻ, tạo sự chuyển biến tích cực trong đoàn viên, thanh niên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó phát huy vai trò của lực lượng đoàn thanh niên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục