Xuân Quang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ nông thôn mới

Vừa qua, UBND Xuân Quang đã phối hợp với Văn Phòng điều phối tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ nông thôn mới.

Các đại biểu đã được tiếp thu  hướng dẫn nội dung, phương pháp tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn việc lập hồ sơ, thủ tục các tiêu chí đã đạt để công nhận NTM; nội dung về an toàn thực phẩm; ba công trình an toàn vệ sinh; thực hiện ký cam kết bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống nhà ở dân cư ổn định. Sử dụng lưới điện sau công tơ. Hướng dẫn nội dung cách tính thu nhập ở từng địa phương.

Các Đại biểu dự hội nghị tập huấn chương trình xây dựng NTM tại xã Xuân Quang.

Xã Xuân Quang hiện đã đạt 15/19 tiêu chí. Từ nay đến cuối năm, xã Xuân Quang phấn đấu bê tông hóa gần 18km đường giao thông nông thôn, trong đó có 8km đường trục xã, liên xã và 9km đường giao thông nội đồng. Mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa xã và 13 nhà văn hóa thôn bản. Hỗ trợ xóa 52 nhà tạm, nhà chưa đạt chuẩn cho cho hộ nghèo, cận nghèo. Đầu tư xây dựng nghĩa trang của xã theo quy hoạch. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, xã cùng xác định nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt như quy hoạch, điện lưới, trường học, y tế, thông tin và truyền thông, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo lộ trình, xã Xuân Quang sẽ về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019. ./. 

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục