Xã Hòa Phú tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, xã Hòa Phú đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Phú.

Với xuất phát điểm năm 2011 triển khai xây dựng NTM, xã Hòa Phú mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí, trong đó cơ sở hạ tầng nông thôn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, cơ cấu lao động, môi trường đều chưa đạt. Xác định mục tiêu cuối cùng trong xây dựng NTM là nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, đến năm 2017, Hòa Phú đã được công nhận đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Chương trình đã làm chuyển biến nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị các cấp và người dân về xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân cùng đồng lòng chung sức góp công, góp của hiến đất xây dựng hệ thông cơ sở hạ tầng làm cho diện mạo nông thôn trên địa bàn xã ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá…được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu  phục vụ dân sinh. Sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hệ thống chính trị được củng cố, đạt chuẩn theo quy định, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện.

Đoạn đường trung tâm xã Hòa Phú.

Cụ thể, trong giai đoạn 2010 -2020, xã đã huy động được trên 139 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 16 tỷ đồng. Xã đã đầu tư thực hiện bê tông hóa được trên 56,8km đường các loại; xây dựng 3 công trình thủy lợi, kiên cố 37km kênh mương nội đồng; cải tạo nâng cấp 215 cột điện; 21 km đường dây 04kv; xây mới 15 phòng học và mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị trường; cải tạo nâng cấp nhà văn hóa xã, xây mới 17 nhà văn hóa thôn; nâng cấp cải tạo chợ trung tâm xã; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát, đến nay có trên 90% số hộ có nhà ở đạt tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện Chương trình, sự nghiệp giáo dục và đào tạo có sự phát triển, đã có 2/3 trường đạt trường chuẩn Quốc gia. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục đạt được kết quả phấn khởi, các thôn thực hiện tốt hương ước, quy ước trong việc cưới, việc tang theo quy định. Tình hình ANTT trên địa bàn huyện được giữ vững. Đặc biệt trong phát triển kinh tế, Hóa phú đã có bước phát triển mạnh, sản xuất nông lâm nghiệp được đẩy mạnh, thương mại, dịch vụ có bước phát triển, thu nhập của người dân được nâng lên. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người đạt 10,32 triệu đồng/người/năm, đến năm 2017 đạt 27,12 triệu đồng/người/năm, năm 2019 ước đạt 36 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,89%. Trải qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền địa phương, bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến rõ rệt, đến nay xã tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời triển khai và thực hiện xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình nông thôn mới, phấn đấu xã Hòa Phú trở thành xã có nền kinh tế phát triển khá của huyện, là vùng chuyên canh hàng hóa, công nghiệp, dịch vụ phát triển. Giai đoạn 2021 -2025, thực hiện xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; Giai đoạn 2020-2030, xã phấn đấu cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thôn mẫu, vườn mẫu hộ gia đình đạt chuẩn theo quy định, xã Hòa Phú trở thành thị trấn loại V của huyện Chiêm Hóa.

Nhân dịp này, xã Hòa Phú đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phòng trào “chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020./.

Hồng Nhung, Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục