UBND huyện tổ chức Hội nghị thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM xã Tân Thịnh năm 2019

Vừa qua, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức HN thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM xã Tân Thịnh năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện.

Các đại biểu bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền, các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân. Đến nay, xã Tân Thịnh đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Thu nhập bình  năm 2019 đạt 33,61 triệu đồng/người/năm; đã thực hiện bê tông hóa được 41,9km đường các loại; hộ nghèo giảm còn 57 hộ; Các trường học: Mầm non, Mấu giáo, Tiểu học, THCS có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia từ 70% trở lên...

  Hội nghị cũng đã được nghe UB MTTQ huyện báo cáo kết quả  tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Tân Thịnh; thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 với kết quả  61/61 phiếu đồng ý, đạt 100%./.

 

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục