Trung Hòa phấn đấu nâng cao tiêu chí thu nhập trong thực hiện xây dựng nông thôn mới

Xác định tiêu chí thu nhập là một trong những mục tiêu hàng đầu trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Trung Hòa đang nỗ lực duy trì và nâng cao tiêu chí quan trọng này và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lãnh đạo xã Trung Hòa và đại diện các thôn tham quan, đánh giá mô hình  thâm canh tăng năng suất mía nguyên liệu năm 2018 của ông Hoàng Văn Mão, thôn Nà Ngày.

Gia đình ông Hoàng Văn Mão, thôn Nà Ngày là một trong ba hộ tham gia thực hiện mô hình thâm canh tăng năng suất mía nguyên liệu năm 2018 với diện tích trên 1.200m2. Ông Mão cho biết, khi xã có chủ trương thực hiện mô hình, ông đã xung phong đăng ký thực hiện bởi chỉ có thâm canh, nâng cao năng xuất mía thì người nông dân mới thực sự có lãi khi trồng loại cây công nghiệp này. Tham gia mô hình, ông đã được Ban chỉ đạo trồng mía xã huy động nhân công giúp đỡ thu hoạch mía lưu gốc, giải phóng đất để triển khai trồng mía, được cán bộ khuyến nông, cán bộ nông vụ công ty hướng dẫn thực hiện từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh...nhất là được cùng cán bộ khuyến nông phụ trách xã thường xuyên kiểm tra, ghi nhật ký theo dõi diễn biến tình hình sinh trưởng, phát triển của mô hình và tình hình thời tiết, sâu bệnh trong suốt quá trình thực hiện mô hình. Vừa qua, khi xã tổ chức thực hiện đánh giá mô hình, ông và gia đình thực sự phấn khởi khi năng suất tăng lên rõ rệt, ước đạt trên 110 tấn/1 ha.

Toàn xã Trung Hòa hiện có 119 ha mía nguyên liệu, tập trung ở các thôn Bản Phán, Nà Ngày, Trung Lợi, năng xuất bình quân trên 70 tấn/ha, sản lượng trên 8.000 tấn. Ông Lý Đức Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hòa cho biết, cùng với việc tiếp tục chỉ đạo, mở rộng mô hình đầu tư, thâm canh tăng năng suất mía nguyên liệu, nâng cao thu nhập cho người dân, xã tiếp tục vận động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển chăn nuôi cá lồng, nhất là cá đặc sản dọc theo bờ sông Gâm với tổng số trên 40 lồng; với diện tích đất nông nghiệp không nhiều, nhỏ lẻ, xã tập trung đẩy mạnh phát triển dịch vụ vận tải, may đo, đan cót, xây dựng, cơ khí; triển khai liên kết thực hiện mô hình nuôi trâu theo hướng an toàn sinh học; phát triển trên 30 ha mô hình cam sành...phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân từ 30 triệu đồng hiện nay lên 33 triệu đồng/người/năm trong năm 2019.

Hiện nay, Trung Hòa đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng với mục tiêu phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại, Trung Hòa tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phát huy nguồn nội lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.

Tài Tùng - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục