Tân Thịnh tập trung hoàn thành tiêu chí giao thông

Năm 2019, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa sẽ hoàn thành thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xác định tiêu chí giao thông là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, xã Tân Thịnh đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tiêu chí số 2 hoàn thành đúng kế hoạch.

Tuyến đường từ trường THCS Tân Thịnh đến thôn An Thịnh đã hoàn thành.

Tuyến đường trục xã từ trường THCS Tân Thịnh qua các thôn Lăng Luông, Nà Nghè, An Thịnh là đường cấp phối có chiều dài 2.400m, nhiều đoạn đèo dốc rất khó khăn cho việc đi lại của nhân dân đặc biệt là vào mùa mưa. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình bê tông hoá đường giao thông nông thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, tuyến đường này đã được đầu tư xây dựng. Đây cũng là tuyến đường trục xã cuối cùng xã Tân Thịnh bê tông hóa theo kế hoạch năm 2019. Tuyến đường này có vốn đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của tỉnh, nguồn ngân sách của huyện và sự đóng góp của doanh nghiệp và người dân. Tuyến đường mới hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, mở rộng giao thương của xã.

Với mục tiêu năm 2019, xã Tân Thịnh hoàn thành 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Mỗi tuyến đường được bê tông hóa, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước thì cũng có sự góp sức không nhỏ từ chính những người dân địa phương. Từ xây dựng các kết cấu hạ tầng nông thôn, đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân; sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của đoàn thể thôn. Nhận thức được xây dựng giao thông là phục vụ lợi ích chung, nhiều hộ gia đình tích cực hưởng ứng, chung tay góp sức cùng chính quyền, đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường, tích cực đóng góp kinh phí, vật tư để nâng cấp, mở rộng và cứng hóa các tuyến đường liên thôn, nội đồng.  Đến nay xã đã thực hiện bê tông hóa được tổng số 41,9km đường các loại, trong đó, đường trục xã: Bê tông hóa 8,2 km, đường trục thôn đạt chuẩn 16,29km/28,6 km; đường ngõ xóm bê tông hóa 8,39km/11,8km, đường trục chính nội đồng bê tông 11,86km/18,9km. Ngoài ra từ các nguồn vốn xây dựng NTM xã đã tiến hành Cải tao, nâng cấp cầu Bó Táng, thôn Lăng Luông, cầu Nà Tý, thôn Nà Nghè.

Những con đường khang trang, những tuyến đường mới hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, mở rộng giao thương. Đặc biệt, đây là tiền đề quang trọng để xã Tân Thịnh cán đích xây dựng nông thôn mới vào cuối năm nay./.

                                          

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục