Sở Kế hoạch đầu tư và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh làm việc tại xã Xuân Quang

Sáng ngày 8/5, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã có buổi làm việc với BCĐ nông thôn mới xã Xuân Quang. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh; Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo các cơ quan thành viên BCĐ nông thôn mới của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã Xuân Quang.

Đoàn công tác của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh làm việc tại xã Xuân Quang.

Theo kế hoạch năm 2020 Xuân Quang sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Qua rà soát, hiện xã  đã đạt được 14/19 tiêu chí, gồm các tiêu chí: Quy hoạch; thủy lợi; điện; trường học; cơ sở hạ tầng thương mại; thông tin và truyền thông; thu nhập; hộ nghèo; lao động có việc làm; tổ chức sản xuất; giáo dục và đào tạo; Y tế; Văn hóa; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm, các tiêu chí: Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Môi trường và an toàn thực phẩm; Quốc phòng và an ninh. Để đảm bảo thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, ngay từ đầu năm UBND xã Xuân quang bám sát vào các văn bản chỉ đạo các cấp, kiện toàn BCĐ xã, Ban phát triển các thôn, tổ chức rà soát và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng thời  đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng các công trình phụ và làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Đối hệ thống cơ sở hạ tầng hiện nay xã cần tổng vốn trên 15 tỷ đồng để đầu tư xây dựng  cứng hóa 8km đường trục xã, đường liên xã; 0,9km đường ngõ xóm; 9km đường nội đồng; kiên cố hóa  2,38km kênh mương nội đồng; đầu tư cải tạo 3,5km đường dây 02, 03 đã xuống cấp tại các thôn Làng Bình, Nà Coocs, Ngoan B và Nà Thoi; xây dựng 01 phòng học, sửa chữa 3 phòng học cho trường Tiểu học; sửa chữa hệ thống cửa và khoan 01 giếng nước, đầu tư mua mới 20 bộ máy vi tính, 40 bộ bàn ghế, xây mới 1 công trình vệ sinh cho trường THCS Xuân Quang. Làm mới 2 sân thể thao và sửa chữa nâng cấp các sân thể thao ở các thôn bản trên địa bàn; đầu tư trang thiết bị và xây dựng công trình vệ sinh cho các nhà văn hóa thôn; xóa 8/32 nhà dột nát, sửa chữa 1 nhà ở dân cư. Hiện nay, xã đang tập trung thực hiện đổ bê tông 1,8km đường nội đồng; thi công xây dựng mới 01 trạm biến áp tại thôn Trung Quang, và nâng cấp trạm biến áp tại thôn Nà Nẻm, xây dựng mới 1 lớp học Mầm non tại thôn Ngoan A.  

Đối với các tiêu chí văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Tuyên quang chung sức xây dựng nông thôn mới” phấn đầu năm 2019 có 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 76,9 số thôn bản đạt khu dân cư văn hóa; tiếp tục vận động nhân dân chủ động thực hiện việc chỉnh trang khuôn viên nhà ở, cải tạo vườn tạp, xây dựng hàng rào các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, phấn đấu đến hết năm 2019 tỷ lệ hộ có đủ 3 công trình vệ sinh đạt mục tiêu đề ra.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã bàn các giải các tiêu pháp để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong đó chú trọng bàn giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn để hoàn thành các tiêu chí đạt kế hoạch đề ra./.

 

Hồng Nhung - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục