Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTN đến thời điểm 30/6/2019, phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo.

Ngày 9/7, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến thời điểm tháng 30/6/2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong các tháng tiếp theo. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện; lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn.

Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến thời điểm tháng 30/6/2019.

Theo báo cáo của các xã đến tháng 6/2019, toàn huyện dự kiến đạt 324 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 12,96 tiêu chí/xã (đến hết năm 2019, toàn huyện dự kiến đạt 358 tiêu chí, trung bình các xã đạt 14,0 tiêu chí/xã, tăng 35 tiêu chí so với tháng 12/2018). Trong đó, có 5 xã: Kim Bình, Yên Nguyên, Vinh Quang, Hòa Phú, Phúc Thịnh đạt 19 tiêu chí; 02 xã Tân Thịnh, Trung Hóa đạt 15 tiêu chí; 01 xã Xuân Quang đạt 14 tiêu chí; 02 xã Tân An, Ngọc Hội đạt 13 tiêu chí; có 03 xã Nhân Lý, Hà Lang, Bình Nhân đạt 12 tiêu chí; 05 xã Hòa An, Phúc Sơn, Hùng Mỹ, Trung Hà, Minh Quang đạt 11 tiêu chí; các xã Tri Phú, Yên Lập, Kiên Đài, Tân Mỹ, Phú Bình đạt 10 tiêu chí và 02 xã Bình Phú, Linh Phú đạt 9 tiêu chí.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được ngheo báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới xã Tân Thịnh và Xuân Quang. Đối với xã Tân Thịnh, ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo xã Tân Thịnh thực hiện rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí, xác định nhu cầu vốn để hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Đến 25/6/2019, xã Tân Thịnh đã hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định. Các tiêu chí chưa đạt bao gồm: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm cần phải thực hiện đạt trong năm 2019. Đối với xã Xuân Quang, đến tháng 6/2019, xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định. Các tiêu chí chưa đạt cần thực hiện trong năm 2019: 5/19 tiêu chí, gồm: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Môi trường và an toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020 trên địa bàn huyện, năm 2019, huyện Chiêm Hóa thực hiện 5 sản phẩm chủ lực đó là: Rượu chuối Kim Bình; Lạc Phúc Sơn; Cam Trung Hà; Bánh gai Chiêm Hóa và cá đặc sản Yên Nguyên. Trong đó có 4 sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu, còn 01 sản phẩm cá đặc sản Yên Nguyên sau khi được cấp kinh phí hỗ trợ triển khai thực hiện nuôi cá lồng VietGap. Về thực hiện củng cố, phát triển HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Đến nay, trên địa bàn huyện có 38 HTX nông lâm nghiệp, trong năm 2018 tình hình HTX  hoạt động tót chiếm tỷ lệ 16,2%; HTX hoạt động khá chiếm 13,5%. Năm 2019, tiếp tục củng cố, phát triển HTX yếu kém, tạo mọi thuận lợi nhất để các HTX dần ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp thực hiện trong những tháng tới. Trong đó, đối với xã Kinh Bình, Yên Nguyên, Vinh Quang, Hòa Phú và Phúc Thịnh: Tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt các tiêu chí liên quan đến ý thức, trách nhiệm của người dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nhằm phát triển sản xuất, chú trọng nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo... Năm 2019, phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới xã Tân Thịnh và xã Xuân Quang. Bình quân chung toàn huyện đạt trên 14 tiêu chí/xã. Đối với xã Tân Thịnh, Ban Chỉ đạo NTM xã tiếp tục phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân; thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tập trung, quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Ban Chỉ đạo NTM xã Xuân Quang: Căn cứ vào điều kiện thực tế và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2019 ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch hoàn thành nông thôn mới xã Xuân Quang. Chủ động trong việc chỉ đạo, phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019; thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tập trung, quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng cỉa tạo 03 công trình vệ sinh và phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng, phát biểu kết luận tại Hội nghị.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa nhấn mạnh: Trong những tháng tới,đề nghị các Phòng, ban chuyên môn của huyện, các xã kiểm tra rà, soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Về củng cố phát triển HTX tiếp tục tục triển khai Kế hoạch số 71 của UBND huyện; UBND các xã chỉ đạo, đôn đốc các HTX hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với Chương trình mỗi xa một sản phẩm của xã để trình các cơ quan chuyên môn của huyện thẩm định để tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ và thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể và thực hiện tốt Luật HTX năm 2012, tư vấn giúp đỡ các HTX hoạt động yếu kém xây dựng được kế hoạch sản xuất kinh doanh dần có hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho HTX vay vốn phát triển sản xuất gắn phát triển HTX lĩnh vực nông lâm nghiệp với Chương trình mỗi xã một sản phẩm và các dự án sản xuất theo chuỗi giấ trị trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng các địa điểm giới thiệu    sản phẩm nong nghiệp của huyện gắn với dịch vụ nông nghiệp. Về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, tiếp tục triển khai Kế hoạch số 80 ngày 6/5/2019 của UBND huyện; Phòng NN và PTNT huyện khấn trương hoàn thiện hướng dẫn tạm thời về triển khai Chương trình mỗi xa một sản phẩm đến năm 2020 trên địa bàn huyện; nghiêm túc thực hiện đưa Chương trình mỗi xã một sản phẩm trở thành một Chương trình phát triển kinh tế vùng nông thôn của huyện./.

Hải Hà - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục