Công an Chiêm Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, trên 30 hội viên, đoàn viên thanh niên Công an huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Chương trình tình nguyện chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Thịnh. Tham gia Chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo xã Tân Thịnh, các đoàn thể trên địa bàn xã.

Với chủ đề: "Hội viên, đoàn viên Công an Chiêm Hóa tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ", đoàn tình nguyện gồm hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên Công an huyện đã tiến hành phối hợp với xã Tân Thịnh tiến hành rà soát, lựa chọn và hỗ trợ làm nhà tiêu tự hoại bằng ống bi bê tông cho 10 hộ gia đình đặc biệt khó khăn, không có khả năng làm. Ngoài việc hỗ trợ toàn bộ nguyên vật liệu để xây dựng trị giá trên 12 triệu đồng, đoàn tình nguyện Công an huyện đã phân công các thành viên hỗ trợ ngày công, tiến hành vận chuyển, lắp đặt các cấu kiện theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, góp phần chung tay cùng xã Tân Thịnh hoàn thành tiêu chí về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.

Một số hình ảnh trong Chương trình tình nguyện của Công an Chiêm Hóa tại xã Tân Thịnh.

Thông qua chương trình tình nguyện, các hội viên, đoàn viên thanh niên Công an huyện Chiêm Hóa đã phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng; góp sức cùng xã Tân Thịnh hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, qua hoạt động tình nguyện góp phần nâng cao hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Chiêm Hóa trong lòng nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Tài Tùng - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục