Chiêm Hóa tổ chức họp đề nghị xét công nhận xã Phúc Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa đã họp tổ chức đề nghị xét công nhận xã Phúc Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới 2018. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Ma Văn Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền, các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân đến nay, xã Phúc Thịnh đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Thu nhập của toàn xã năm 2018 đạt 31,06 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm xuống còn 41 hộ với tỷ lệ 3,64%. Đã nhựa hóa, bê tông hóa được 37,7 km đường các loại; Hệ thống kênh mương thủy lợi kiên cố hóa được 16km; đến nay toàn xã 11/11 thôn đã được xây dựng nhà văn hóa đúng theo quy định, các nhà văn hóa thôn được trang bị đầy đủ thiết bị âm thanh, bàn ghế...

Đại biểu  bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Phúc Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo kết quả  tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Phúc Thịnh; thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Phúc Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 với kết quả 61/61 phiếu đồng ý, đạt 100%.

                             

Huy Dương - Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục