Chiêm Hóa sôi nổi các hoạt động Đoàn Chung sức xây dựng nông thôn mới

Ngày 31/8, Đoàn Khối Hành chính sự nghiệp – doanh nghiệp – lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với Đoàn thanh niên Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang, Đoàn xã Xuân Quang tổ chức hoạt động tình nguyện xây dựng lò đốt rác cho các hộ gia đình tại xã Xuân Quang.

Đoàn viên thanh niên xây lò đốt rác cho các hộ gia đình tại xã Xuân Quang.

Hoạt động tình nguyện đã thu hút gần 100 đoàn viên thanh niên tham gia. Với lực lượng đông đảo, Đoàn các cơ sở đã hỗ trợ, tổ chức vận chuyển, xây dựng 30 lò đốt rác cho các hộ gia đình ở thôn Thượng Quang, xã Xuân Quang; trong đó, Chi đoàn Sở Xây dựng hỗ trợ 20 công trình, Đoàn Khối Hành chính sự nghiệp – doanh nghiệp – lực lượng vũ trang huyện hỗ trợ 10 công trình; mỗi công trình trị giá 500.000 đồng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và đồng hành chung sức xây dựng nông thôn mới. Thông qua phong trào đã thắp lửa nhiệt huyết cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh nói chung tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, làm thay đổi nhận thức của nhiều đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là động lực, định hướng giúp đoàn viên thanh niên ở xã Xuân Quang phát huy trách nhiệm, chủ động tham gia xây dựng các mô hình điểm, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Đoàn đã đề ra, góp sức đưa xã Xuân Quang về đích xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ tình./       

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục