Nguồn lực phát triển đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, Phòng Giáo dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện cho vay đúng quy định đối với các đối tượng thụ hưởng.

Gia đình anh Vũ Công Khẩn, thôn Nà Thoi, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa là một trong các hộ được vay 50 triệu đồng từ nguồn tín dụng dành cho các hộ mới thoát nghèo. Trước đây, phần vì thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm trong chăn nuôi nên nhiều mô hình nuôi lợn, gà của anh không hiệu quả. Từ tháng 4/2019, từ nguồn vay từ Ngân hàng CSXH huyện cộng với số vốn tích lỹ được, anh đầu tư mua 60 con thỏ giống về chăn nuôi; xây dựng chuồng trại theo đúng hướng dẫn kỹ thuật; đồng thời tìm hiểu kiến thức chăn nuôi qua sách, báo và những mô hình nuôi thỏ có hiệu quả…Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đến nay, anh Khẩn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi thỏ, có thời điểm anh phát triển đàn lên tới gần 1.000 con, mang lại nguồn thu nhập gần một  trăm triệu đồng mỗi năm.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa kiểm tra hiệu quả mô hinh vay vốn hộ mới thoát nghèo.

Tính đến nay, nguồn tín dụng các chương trình cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa trên 523 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ gần 42 tỷ đồng với 1.116 hộ vay. Ông Vũ Đình Phong, Phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa cho biết, để đảm bảo cho chương trình thực hiện có hiệu quả, hàng năm Phòng giao dịch tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện và công khai các chủ trương, chính sách, công khai đối tượng thụ hưởng và danh sách hộ được vay tại các điểm giao dịch ở các xã, thị trấn; đồng thời phối hợp với các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thường xuyên kiểm tra, rà soát các hộ gia đình được thụ hưởng theo chương trình để đảm bảo các hộ vay vốn đúng mục đích phát triển sản xuất kinh doanh, nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. 

Trong thời gian tới, bên cạnh việc cho vay các chương trình tín dụng chính sách, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa chú trọng cho vay hộ mới thoát nghèo để góp phần tạo thêm nguồn lực cho các gia đình đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phối hợp rà soát cho vay các đối tượng gặp khó khăn bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả./.

Tài Tùng – Văn Linh

Tin cùng chuyên mục