Nghiệm thu Đề tài “Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa” vụ Xuân 2020

Ngày 13/5, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài “Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa” vụ Xuân 2020 tại xã Phúc Sơn.

Các đại biểu tham quan mô hình  “Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa”. 

UBND huyện đã triển khai thực hiện Đề tài: "Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa” vụ Xuân 2020 tại xã Phúc Sơn. Sau gần 5 tháng triển khai mô hình từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020 điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi, nắng mưa xen kẽ tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển. Tại thời điểm báo cáo mô hình lạc đang ở giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch, chiều cao cây trung bình 50-60 cm. Dự kiến năng suất đạt được: 32,2 tạ/ha.

Trong thời gian tới huyện Chiêm Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông hướng dẫn các hộ thu hoạch đề tài đúng quy trình phục tráng. Chỉ đạo đơn vị trực tiếp tham mưu thực hiện phối hợp với UBND xã Phúc Sơn chuẩn bị lựa chọn địa điểm, diện tích, lựa chọn hộ để thực hiện vụ thu đông 2020 (mô hình sản xuất lạc giống nguyên chủng); tổ chức họp dân để thông qua cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn quy trình cho các hộ trực tiếp thực hiện; bố trí cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn các hộ gieo trồng mô hình sản xuất lạc giống nguyên chủng. 

Ngọc Hiển - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục