Huyện Chiêm Hóa: Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng

Những năm qua huyện Chiêm Hóa đã tập trung, tranh thủ nhiều nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng và đẩy mạnh mời gọi thu hút đầu tư. Nhờ làm tốt công tác này nên hạ tầng giao thông của huyện ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lễ khánh thánh nghĩa trang liệt sỹ huyện Chiêm Hóa.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư và khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huyện Chiêm Hóa đã lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch chung cải tạo và xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc thành đô thị loại IV vào năm 2020. Đồng thời, công khai các quy hoạch đã phê duyệt để các thu hút doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh và tạo thuận lợi cho phát triển theo chiều sâu gắn với những mục tiêu chiến lược trong tương lai. Để huy động nguồn lực cho phát triển, huyện đã linh hoạt vận dụng nhiều cơ chế, chính sách mời gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư  xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua đó, góp phần phát triển hạ tầng, sản xuất và tạo điều kiện cho hoạt động giao thương.

Lễ Khánh thành và thông xe tuyến đường Đồng Luộc – Phúc Hương.

Riêng trong năm 2019, nhiều công trình trọng điểm đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng như: tuyến đường Đồng Luộc – Phúc Hương; nghĩa trang liệt sỹ huyện Chiêm Hóa; Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND&UBND xã Tân An; rãnh thoát nước tuyến đường mẫu qua trung tâm xã Tân Thịnh…Nhờ làm tốt công tác huy động phát triển hạ tầng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2020 huyện tiếp tục kêu gọi và bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công từ các nguồn vốn phân cấp cấp huyện trong năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, như: trụ sở làm việc Phòng tài chính - Kế hoạch; trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện…Đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng trụ sở các xã trên địa bàn. Tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc cơ bản đạt đô thị loại IV trong năm 2020. Chuẩn bị các điều kiện để cải tạo, nâng cấp các tuyến đường đô thị, tuyến đường liên thôn, liên xã theo quy hoạch; chú trọng xây dựng các cầu dân sinh trên đường giao thông nông thôn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường theo phân cấp đảm bảo giao thông thông suốt. Bên cạnh đó tăng cường đẩy mạnh thực hiện tốt việc quản lý hành lang đường bộ theo Nghị quyết số 49 ngày 29/3/2017 của BTV Huyện ủy; Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, môi trường đô thị trân địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. Tiếp tục triển khai các bước giải phóng mặt bằng công trình xây dựng cơ bản năm 2020 theo kế hoạch; hoàn thành giải phướng mặt bằng các công trình còn tồn tại, vướng mắc theo quy định pháp luật. Tiếp tục phối hợp với Sở Công thương tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư cấp điện cho các thôn, bản thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số hiện vẫn chưa có điện giai đoạn 2012 -2020./.

Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục