Hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ngày 12/8, tại Trung tâm Văn hóa, thông tin thể thao huyện Chiêm Hóa, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho các huyện: Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình.

Hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những vấn đề cơ bản về công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; nội dung Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ Tướng Chính Phủ; Phương án Kiểm kê đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nghe giới thiệu tóm tắt nội dung thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/2/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phương án Kiểm kê đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hướng dẫn điều tra, khoanh vẽ thực địa, lập bản đồ, hiện trạng sử dụng đất, cách nhập số liệu theo hệ thống biểu mẫu kiểm kê đất đai. Thực hiện hướng dẫn việc cài đặt phần mềm, nghiệp vụ sử dụng phần mềm kiểm kê đất đai năm 2019.

Hội nghị được tổ chức sẽ góp phần quan trọng trong việc kiểm kê đất đai năm 2019, hình thành được một bức tranh tổng thể, toàn diện về đất đai của từng xã, từng huyện và trong toàn tỉnh hiện nay, từ đó có cơ sở pháp lý đề xuất  những nhiệm vụ và giải pháp nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020./.                                      

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục