Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 20/6, Hội Nông dân huyện Chiêm Hoá đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
Toàn cảnh hội nghị  sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022.      
     Toàn huyện có 287 chi hội nông dân với trên 20.680 hội viên. Trong 06 tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện và các cơ sở hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội Nông dân các cấp. Chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật về sản xuất NLN, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế và liên kết sản xuất các sản phẩm có hiệu quả... Sản xuất nông, lâm nghiệp 6 tháng đầu năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Hội viên phát biểu, nêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
      Cùng với đó, phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh rộng khắp, đến nay toàn huyện bình quân đạt 15,61 tiêu chí/xã. Hội đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở hội tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp 1,12 tỉ  đồng, 2.355 ngày công lao động nạo vét tu sửa kênh mương; vận động hiến 5.085m2 đất làm đường giao thông nông thôn; duy trì hoạt động mô hình bảo vệ môi trường; tích cực tuyên truyền vận động hội viên, nông dân ủng hộ, giúp đỡ các hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhiễm Covid-19; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp; ủy thác với các Ngân hàng với tổng dư nợ trên 410 tỷ đồng cho hội viên phát triển sản xuất; ...Trong 6 tháng giới thiệu được 36 hội viên ưu tú cho đảng, đạt 67,9% chỉ tiêu, kết nạp được 346 hội viên mới, đạt 57,7% chỉ tiêu giao. 
Lãnh đạo Hội Nông dân huyện phát biểu, kết luận hội nghị.
      6 tháng cuối năm 2022 Hội Nông dân huyện tiếp tục xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.../.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục