Hiệu quả từ việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh

Triển khai Nghị quyết số 10 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết 12 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi của HĐND tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua đã giúp người nông dân trên địa bàn huyện Chiêm Hóa có thêm nguồn lực, phát huy được lợi thế, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hoá, mang lại nguồn thu ổn định, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân.

Nhờ nguồn vỗn vay theo nghị quyết 12 HĐND tỉnh gia mô hình cây Cam, bưởi của gia đình chị Lê Thị Thìn thôn Làng Rèn, xã Hòa An đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 10 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và Nghị quyết 12 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi. Các địa phương trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã khai thác thế mạnh của từng vùng, vận dụng và thực hiện các Nghị quyết một cách hiệu quả. Nhờ đó, số lượng trang trại tăng nhanh, tính đến ngày 09/9/2020 tổng số trang trại rà soát trên địa bàn huyện có 122 trang trại, trong đó có: 87 trang trại tổng hợp; 03 trang trại trồng trọt; 31 trang trại chăn nuôi và 01 trang trại lâm nghiệp có nhu cầu vay với số vốn ưu đãi gần 21 tỷ đồng. Đồng thời, huyện cũng đã giải ngân gần trên 51,1 tỷ đồng cho 1.041 hộ vay theo Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng vật nuôi. Từ đầu năm 2020 đến nay đã giải ngân cho 30/54 hộ đăng ký vay vốn với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Trong đó có 27 hộ được vay vốn 1,3 tỷ đồng phát triển chăn nuôi trâu cái sinh sản, 02 hộ vay vốn để nuôi cá đắc sản với số tiền 350 triệu và 01 hộ vay 20 triệu đồng trồng cây cam sành. Từ các nguồn vốn vay, các hộ gia đình đã đầu tư mở rộng sản xuất theo quy mô lớn, tập trung, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyên xuống còn 16,03%.

Người dân xã Xuân Quang lắp đặt kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Bên cạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10 và Nghị quyết 12, thời gian qua huyện Chiêm Hóa cũng đã tích cực triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 03 ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương. Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay đã cung ứng cấu kiện cho 22/25 xã với tổng chiều dài kênh mương trên 40.800 m, đạt 90,7%, hiện các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt nhằm đảm bảo kế hoạch. Thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 25/7/2017 HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp: tổng số cây giống được hỗ trợ trong năm 2020 là trên 45.800 cây keo lai mô, tương đương với diện tích trồng hơn 31 ha, kinh phí hỗ trợ trên 157 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 13/7/2016 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển HTX nông, lâm nghiệp, thủy sản: đã có 02 HTX được hỗ trợ vay 1,5 tỷ đồng; 10 HTX được hỗ trợ thành lập mới với số tiên 400 triệu đồng và hỗ trợ lãi xuất tiền vay gần 54 triệu đồng.

 Có thể nói việc triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp trên đại bàn huyện. Đó chính là cơ sở khích lệ người dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, vươn lên làm kinh tế giỏi, xóa đói, giảm nghèo, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Hải Hà - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục