Đảng bộ xã Yên Nguyên tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Trong năm qua, Đảng uỷ xã Yên Nguyên đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương đưa kinh tế - xã hội của địa phương phát triển ổn định, vững chắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Một góc xã Yên Nguyên ngày mới.

Đồng chí Ma Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Yên Nguyên đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế toàn diện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tích cực, hiệu quả. Trên cơ sở xác định rõ những khó khăn cũng như lợi thế sẵn có ở địa phương, Đảng ủy xã đã xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế đồng thời tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả trong năm 2019, xã Yên Nguyên thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu. Trong đó: tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 5.200 tấn; hệ số sử dụng đất ruộng 2,91 lần/năm; thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm; chăn nuôi duy trì với tổng đàn gia súc trên 4.000 con, đàn gia cầm 78.000 con. Thu nhập bình quân đạt 35.000.000 đồng/người/năm; phát triển diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản 12 ha, nuôi gần 60 lồng cá đạt 116% kế hoạch; trồng rừng đạt 100% kế hoạch giao; tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được; thu ngân sách đạt 107,9% dự toán; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đạt 141% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,86%; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Có thể nói, kinh tế phát triển, các hoạt động văn hóa, văn nghệ của người dân ngày càng được quan tâm. Năm 2019, xã có trên 95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% số khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Mô hình trông cây mướp đắng của người dân thôn Khuôn Khoai, xã Yên Nguyên.

Ở các Chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các tổ chức, đoàn thể của xã cũng thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên mới; vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ông Vũ Xuân Tuyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuôn Khoai cho hay: Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Toàn thôn có gần 30 ha sản xuất lúa 02 vụ, năng suất đạt trên 55 tạ/ha, giá trị kinh tế từ trồng rau màu ở vụ đông - xuân hàng năm đạt con số lên đến hàng tỷ đồng; chăn nuôi phát triển ổn định. Hiện nay thôn chỉ còn 01 hộ nghèo/104 hộ dân, thu nhập bình quân đạt sấp sỉ 34 triệu đồng/người/năm.

Về xã nông thôn mới ngày hôm nay, chúng ta dễ nhận thấy trên địa bàn có nhiều công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng khang trang, rộng rãi; những tuyến đường giao thông nông thôn trải dài sạch đẹp; những cánh đồng phẳng rộng xanh mướt của lúa và cây màu; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân các dân tộc không ngừng được nâng cao. Kết quả này sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân xã Yên Nguyên tiếp tục đồng tâm hợp lực, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thiết thực lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.  

Hải Hà - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục