Chiêm Hóa triển khai công tác sản xuất Nông Lâm nghiệp vụ Xuân, triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu 2022.

Sáng 12/5, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp vụ Xuân, triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ hè thu 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ma Phúc Khứu, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp vụ Xuân, triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu 2022.

Sản xuất vụ Xuân 2022 đã được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt sát với tình hình thực tiễn của địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức chính trị - xã hội. Các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra, các chương trình, dự án, các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được quan tâm triển khai thực hiện. Cụ thể, diện tích gieo trồng đối với cây lúa, cây ngô, cây lạc đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, diện tích cây ngô đạt 101,1% kế hoạch, sản lượng ước đạt trên 7 nghìn tấn. Cây lạc gieo trồng đạt 100% kế hoạch, sản lượng ước đạt trên 3 nghìn 200 tấn; đàn gia súc phát triển ổn định, tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đến tháng 5/2022 đạt trên 9 nghìn tấn; công tác thụ tinh nhân tạo trong 4 tháng đầu năm 2022 được gần 300 con.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Đến thời điểm toàn huyện đã trồng được 1.563 ha rừng, đạt 80,1% kế hoạch, trồng rừng phân tán đạt 106,6% kế hoạch. Thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ sản xuất, tính đến nay đã thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn cho 5 Hợp tác xã số tiền 13,2 tỷ đồng đã giải ngân cho 5 hợp tác xã với số tiền 6,7 tỷ đồng; giải ngân trang trại 2 tỷ đồng; Trong quý I, tổng số tiền hỗ trợ lãi xuất cho vay trang trại, HTX, hộ gia đình đạt gần 137 triệu đồng. Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất trồng Dưa bi 0,22ha, liên kết sản xuất ngô sinh khối gần 160ha, giá trị sản xuất đạt 5,7 tỷ đồng; mô hình chanh leo có diện tích 4,5ha; mía nguyên liệu trồng liên kết 129 ha; duy trì mô hình liên kết nuôi trâu, bò vỗ béo theo chuỗi đã sinh sản 424 con. Mô hình trồng cây gai xanh bắt đầu triển khai và nhân rộng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Khứu phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Khứu yêu cầu: Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn bám sát kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất vụ Mùa, Hè Thu của huyện để tổ chức triển khai thực hiện. Phấn đấu gieo, trồng các loại cây trồng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã giao. Chỉ đạo nhân dân sử dụng các giống lúa năng suất cao, tăng mức đầu tư thâm canh, tăng cường sử dụng phân hữu cơ truyền thống để tăng năng suất và sản lượng vụ Mùa. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc gieo, cấy đúng lịch chỉ đạo của UBND huyện, dự kiến gieo mạ từ ngày 01/6 đến ngày 10/6/2022 và cấy kết thúc trước ngày 20/6/2022. Tổ chức gieo, cấy lúa cùng trà, cùng giống có cùng thời gian sinh trưởng trên từng cánh đồng để thuận lợi cho việc cơ giới hóa, thâm canh, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại và bố trí diện tích để trồng các loại cây trồng ở vụ Đông.

Các địa phương quyết liệt việc thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn và dập tắt ngay các ổ dịch bệnh truyền nhiễm mới phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn. Tăng cường thực hiện công tác phát triển chăn nuôi. Tập trung đầu tư chăn nuôi trang trại, gia trại, tăng nhanh quy mô đàn vật nuôi. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trồng rừng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xong trong quý III/2022; Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Chỉ đạo các Hợp tác xã, Tổ hợp tác tìm kiếm thị trường liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người dân; Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm. Đẩy nhanh thực hiện công tác lắp đặt hệ thống kênh mương bằng cầu kiện bê tông đúc sẵn. Kiểm tra, rà soát và nâng cao chất lượng hoạt động các Hợp tác xã trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo, phát triển các sản phẩm OCOP theo kế hoạch... phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2022 đã đề ra./.

Hoài Thu - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục