Chiêm Hóa phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

Thời gian qua, huyện Chiêm Hóa đã đẩy mạnh thực hiện tốt chương trình vốn tín dụng chính sách cho người dân vay vốn phát triển sản xuất. Đây được coi là công cụ hữu hiệu góp phần tạo việc làm, đẩy mạnh chăn nuôi, sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nhờ tiếp cận vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Mô hình trồng chuối của hộ gia đình ông Hứa Văn Mậm, thôn Lăng pục xã Tri Phú.

Xã Tri Phú là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, đầu tư cho chăn nuôi sản xuất đi lên. Hiện xã đã đứng ra tín chấp với 2 ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện với tổng dư nợ trên 19 tỷ đồng cho người dân vay vốn phát triển kinh tế. Có vốn, người dân đã đầu tư vào phát triển các mô hình mới, các sản phẩm chủ lực ở địa phương, nổi bật như các sản phẩm trồng cây chuối, cây mía, trồng rừng, chăn nuôi lợn, gà.. với quy mô lớn, tập trung, từng bước tạo sự liên kết trong sản xuất kinh doanh. Nhờ đó mà đời sống của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 35%, giảm 8% so với năm 2018.

Mô hình nuôi Ốc nhồi, một hướng đi mới cho người dân tại xã Tri Phú .

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững cho người dân, huyện Chiêm Hóa đã triển khai nhiều cách làm hay, trong đó hoạt động tín dụng được triển khai có hiệu quả. Các chính sách tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng CSXH và ngồn vốn vay từ Ngân hàng NN & PTNT đã phát huy được hiệu quả, kết hợp với các chương trình khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học kỹ thuật đã giúp cho đời sống kinh tế, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Chiêm Hóa có nhiều chuyển biến rõ nét. Từ những phương thức sản xuất manh mún, người nông dân đã biết áp dụng theo những tiến bộ khoa học mới, đầu tư chăn nuôi, trồng rừng, cây ăn quả.. với quy mô ngày càng lớn, giúp các hộ vươn lên khá giả, có thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống ngày một nâng cao. Chỉ tính riêng việc tín chấp với Ngân hàng CSXH, hiện nay tổng dư nợ trong toàn huyện đã đạt trên 465 tỷ đồng, đây là nguồn vốn rất quan trọng giúp cho các đối tượng như hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện để phát triển kinh tế, mở ra được nhiều ngành nghề, hướng đi mới ở nông thôn, mạnh dạn liên kết thị trường bên ngoài, mở rộng sản xuất, tạo được nhiều việc làm cho người dân địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực và có tác động mạnh mẽ đến đời sống nhân dân, tạo điều kiện để người dân từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

                                                                  

 

 

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục